eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2993

NGC 2993
Objekt NGC 2993 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2993 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.9'
magnitud: V=12.6m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h45m48.3s; Dec= -14°22'8"
rödförskjutning (z): 0.008106
Avståndet från solen till NGC 2993: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 34.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2993 : PGC 27991, MCG -2-25-15, Arp 245, IRAS 09434-1408

Närliggande objekt: NGC 2991, NGC 2992, NGC 2994, NGC 2995

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.