eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3000

NGC 3000
Obiekt NGC 3000 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3000 - dwie gwiazdki w konstelacji Wielka Niedźwiedzica
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h48m51.2s; Dec= 44°7'54"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2998, NGC 2999, NGC 3001, NGC 3002

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.