eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3005

NGC 3005
Objekt NGC 3005 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3005 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.2'
magnitud: V=14.9m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h49m14.9s; Dec= 44°7'50"
rödförskjutning (z): 0.015159
Avståndet från solen till NGC 3005: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 64.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3005 : PGC 28232, MCG 7-20-54, IRAS 09461+4421

Närliggande objekt: NGC 3003, NGC 3004, NGC 3006, NGC 3007

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.