eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3017

NGC 3017
Objekt NGC 3017 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3017 - galaxie v súhvezdí Sextant
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x1.0'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h49m3s; Dec= -2°49'17"
RedShift (z): 0.020778
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3017: na základe množstva červeného posunu (z) - 87.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3017 : PGC 28220, MCG 0-25-19, CGCG 7-40, NPM1G -02.0240

Blízke objekty: NGC 3015, NGC 3016, NGC 3018, NGC 3019

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.