eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3017

NGC 3017
Objekt NGC 3017 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3017 - galax i stjärnbild Sextantis
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x1.0'
magnitud: V=13.1m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h49m3s; Dec= -2°49'17"
rödförskjutning (z): 0.020778
Avståndet från solen till NGC 3017: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 87.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3017 : PGC 28220, MCG 0-25-19, CGCG 7-40, NPM1G -02.0240

Närliggande objekt: NGC 3015, NGC 3016, NGC 3018, NGC 3019

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.