eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 302

NGC 302
Voorwerp NGC 302 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 302 - enkele ster in het sterrenbeeld Ceti
Type: * -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h56m25.2s; Dec= -10°39'44"

Objecten in de buurt: NGC 300, NGC 301, NGC 303, NGC 304

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.