eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 301

NGC 301
Voorwerp NGC 301 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 301 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ceti
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.70'x0.5'
omvang: V=14.8m; B=15.8m
De helderheid van het oppervlak: 13.5 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h56m18.3s; Dec= -10°40'24"
roodverschuiving (z): 0.022667
De afstand van de zon tot NGC 301: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 95.7 Mpc;
Andere namen van het object NGC 301 : PGC 3345

Objecten in de buurt: NGC 299, NGC 300, NGC 302, NGC 303

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.