eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 299

NGC 299
Voorwerp NGC 299 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 299 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Tucanae
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.70'
omvang: B=11.7m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h53m24.7s; Dec= -72°11'47"
Andere namen van het object NGC 299 : ESO 51-SC5, in SMC

Objecten in de buurt: NGC 297, NGC 298, NGC 300, NGC 301

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.