eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 299

NGC 299
Objekt NGC 299 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 299 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Tucanae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.70'
velikosti: B=11.7m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 0h53m24.7s; Dec= -72°11'47"
Jiné názvy objektu NGC 299 : ESO 51-SC5, in SMC

Nedaleko objekty: NGC 297, NGC 298, NGC 300, NGC 301

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.