eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 299

NGC 299
Obiekt NGC 299 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 299 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Tukan
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.70'
Wielkość gwiazd: B=11.7m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h53m24.7s; Dec= -72°11'47"
Inne nazwy obiektów NGC 299 : ESO 51-SC5, in SMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 297, NGC 298, NGC 300, NGC 301

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.