eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 299

NGC 299
Objekt NGC 299 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 299 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Tucanae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.70'
magnitud: B=11.7m
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h53m24.7s; Dec= -72°11'47"
Övriga namn på objektet NGC 299 : ESO 51-SC5, in SMC

Närliggande objekt: NGC 297, NGC 298, NGC 300, NGC 301

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.