eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 298

NGC 298
Objekt NGC 298 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 298 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.70'x0.4'
magnitud: V=13.8m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h55m2.2s; Dec= -7°20'1"
rödförskjutning (z): 0.005847
Avståndet från solen till NGC 298: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 298 : PGC 3250, MCG -1-3-33

Närliggande objekt: NGC 296, NGC 297, NGC 299, NGC 300

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.