eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 298

NGC 298
Voorwerp NGC 298 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 298 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ceti
Type: Sc - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.70'x0.4'
omvang: V=13.8m; B=14.5m
De helderheid van het oppervlak: 13.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h55m2.2s; Dec= -7°20'1"
roodverschuiving (z): 0.005847
De afstand van de zon tot NGC 298: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 24.7 Mpc;
Andere namen van het object NGC 298 : PGC 3250, MCG -1-3-33

Objecten in de buurt: NGC 296, NGC 297, NGC 299, NGC 300

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.