eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 298

NGC 298
objekt NGC 298 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 298 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: Sc - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.70'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.8m; B=14.5m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t55m2.2s; Dec= -7°20'1"
Rødforskyvning (z): 0.005847
Avstand fra solen til NGC 298: basert på redshiftverdien (z) - 24.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 298 : PGC 3250, MCG -1-3-33

Naboobjekter: NGC 296, NGC 297, NGC 299, NGC 300

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.