eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 299

NGC 299
objekt NGC 299 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 299 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Tucanae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.70'
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=11.7m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t53m24.7s; Dec= -72°11'47"
Andre objektnavn NGC 299 : ESO 51-SC5, in SMC

Naboobjekter: NGC 297, NGC 298, NGC 300, NGC 301

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.