eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 300

NGC 300
Objekt NGC 300 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 300 - galax i stjärnbild Sculptoris
Typ: Scd -
Vinkeldimensionerna: 19.00'x12.9'
magnitud: V=8.1m; B=8.7m
Ytans ljusstyrka: 14.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h54m53.3s; Dec= -37°41'3"
rödförskjutning (z): 0.000480
Avståndet från solen till NGC 300: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 2.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 300 : PGC 3238, ESO 295-20, MCG -6-3-5, AM 0052-375, IRAS 00528-3758

Närliggande objekt: NGC 298, NGC 299, NGC 301, NGC 302

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.