eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 301

NGC 301
Objekt NGC 301 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 301 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.5'
magnitud: V=14.8m; B=15.8m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h56m18.3s; Dec= -10°40'24"
rödförskjutning (z): 0.022667
Avståndet från solen till NGC 301: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 95.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 301 : PGC 3345

Närliggande objekt: NGC 299, NGC 300, NGC 302, NGC 303

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.