eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 300

NGC 300
Objekt NGC 300 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 300 - galaxie v súhvezdí Sochár
Typ: Scd -
Uhlové rozmery: 19.00'x12.9'
veľkosť: V=8.1m; B=8.7m
Jas povrchu: 14.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h54m53.3s; Dec= -37°41'3"
RedShift (z): 0.000480
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 300: na základe množstva červeného posunu (z) - 2.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 300 : PGC 3238, ESO 295-20, MCG -6-3-5, AM 0052-375, IRAS 00528-3758

Blízke objekty: NGC 298, NGC 299, NGC 301, NGC 302

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.