eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 297

NGC 297
Obiekt NGC 297 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 297 - galaktyka w konstelacji Wieloryb
Тип: E3 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 0.30'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=15.5m; B=16.5m
Jasność powierzchni: 12.5 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h54m58.9s; Dec= -7°21'1"
Redshift (z): 0.050778
Odległość od Słońca do NGC 297: w oparciu o wartość redshift (z) - 214.5 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 297 : PGC 1020464

Sąsiadujące obiekty: NGC 295, NGC 296, NGC 298, NGC 299

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.