eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3028

NGC 3028
Voorwerp NGC 3028 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3028 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hydrae
Type: Sb - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.90'x0.8'
omvang: V=12.9m; B=13.7m
De helderheid van het oppervlak: 12.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h49m54.2s; Dec= -19°11'4"
roodverschuiving (z): 0.013499
De afstand van de zon tot NGC 3028: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 57.0 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3028 : PGC 28276, ESO 566-16, IRAS 09475-1856

Objecten in de buurt: NGC 3026, NGC 3027, NGC 3029, NGC 3030

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.