eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3030

NGC 3030
Objekt NGC 3030 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3030 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.9'
magnitud: V=13.3m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h50m10.5s; Dec= -12°13'33"
rödförskjutning (z): 0.008886
Avståndet från solen till NGC 3030: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 37.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3030 : PGC 28302, MCG -2-25-21, NPM1G -11.0251

Närliggande objekt: NGC 3028, NGC 3029, NGC 3031, NGC 3032

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.