eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3030

NGC 3030
Objekt NGC 3030 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3030 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.9'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h50m10.5s; Dec= -12°13'33"
RedShift (z): 0.008886
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3030: na základe množstva červeného posunu (z) - 37.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3030 : PGC 28302, MCG -2-25-21, NPM1G -11.0251

Blízke objekty: NGC 3028, NGC 3029, NGC 3031, NGC 3032

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.