eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3040A

NGC 3040A
Objekt NGC 3040A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3040A - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.5'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h53m5s; Dec= 19°25'58"
RedShift (z): 0.025401
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3040A: na základe množstva červeného posunu (z) - 107.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3040A : PGC 28479, UGC 5300, MCG 3-25-37, CGCG 92-67, NPM1G +19.0221

Blízke objekty: NGC 3038, NGC 3039, NGC 3040B, NGC 3041

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.