eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3065

NGC 3065
Objekt NGC 3065 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3065 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.5'
magnitud: V=12.5m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h1m55.1s; Dec= 72°10'12"
rödförskjutning (z): 0.006671
Avståndet från solen till NGC 3065: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 28.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3065 : PGC 29046, UGC 5375, MCG 12-10-14, CGCG 333-10, 7ZW 303

Närliggande objekt: NGC 3063, NGC 3064, NGC 3066, NGC 3067

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.