eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3065

NGC 3065
Objekt NGC 3065 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3065 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x1.5'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h1m55.1s; Dec= 72°10'12"
RedShift (z): 0.006671
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3065: na základe množstva červeného posunu (z) - 28.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3065 : PGC 29046, UGC 5375, MCG 12-10-14, CGCG 333-10, 7ZW 303

Blízke objekty: NGC 3063, NGC 3064, NGC 3066, NGC 3067

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.