eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3072

NGC 3072
Objekt NGC 3072 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3072 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x0.6'
magnitud: V=12.8m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h57m23.9s; Dec= -19°21'17"
rödförskjutning (z): 0.011445
Avståndet från solen till NGC 3072: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 48.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3072 : PGC 28749, ESO 566-33, MCG -3-26-1

Närliggande objekt: NGC 3070, NGC 3071, NGC 3073, NGC 3074

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.