eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3097

NGC 3097
Objekt NGC 3097 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3097 - enda stjärna i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: * -
magnitud: B=14.1m
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h3m58.4s; Dec= 60°4'59"

Närliggande objekt: NGC 3095, NGC 3096, NGC 3098, NGC 3099A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.