eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3120

NGC 3120
Objekt NGC 3120 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3120 - galaxie v súhvezdí Výveva
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.80'x1.2'
veľkosť: V=12.8m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h5m22.8s; Dec= -34°13'15"
RedShift (z): 0.009310
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3120: na základe množstva červeného posunu (z) - 39.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3120 : PGC 29278, ESO 374-29, MCG -6-22-17, IRAS 10031-3358

Blízke objekty: NGC 3118, NGC 3119, NGC 3121, NGC 3122

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.