eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3121

NGC 3121
Objekt NGC 3121 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3121 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x1.4'
veľkosť: V=12.6m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h6m51.8s; Dec= 14°22'26"
RedShift (z): 0.029437
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3121: na základe množstva červeného posunu (z) - 124.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3121 : PGC 29387, UGC 5450, MCG 3-26-27, CGCG 93-46, KCPG 224A

Blízke objekty: NGC 3119, NGC 3120, NGC 3122, NGC 3123

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.