eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3128

NGC 3128
Objekt NGC 3128 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3128 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.60'x0.7'
magnitud: V=13.5m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h6m1.4s; Dec= -16°7'22"
rödförskjutning (z): 0.015599
Avståndet från solen till NGC 3128: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 65.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3128 : PGC 29330, MCG -3-26-20

Närliggande objekt: NGC 3126, NGC 3127, NGC 3129, NGC 3130

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.