eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3129

NGC 3129
Obiekt NGC 3129 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3129 - dwie gwiazdki w konstelacji Lew
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h8m19.2s; Dec= 18°25'54"

Sąsiadujące obiekty: NGC 3127, NGC 3128, NGC 3130, NGC 3131

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.