eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3134

NGC 3134
Objekt NGC 3134 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3134 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.2'
magnitud: V=13.7m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 11.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h12m29.1s; Dec= 12°22'37"
rödförskjutning (z): 0.017896
Avståndet från solen till NGC 3134: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 75.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3134 : PGC 29722, MCG 2-26-31, CGCG 64-88, Todd 21

Närliggande objekt: NGC 3132, NGC 3133, NGC 3135, NGC 3136B

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.