eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3134

NGC 3134
Obiekt NGC 3134 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3134 - galaktyka w konstelacji Lew
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.80'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=13.7m; B=14.7m
Jasność powierzchni: 11.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h12m29.1s; Dec= 12°22'37"
Redshift (z): 0.017896
Odległość od Słońca do NGC 3134: w oparciu o wartość redshift (z) - 75.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 3134 : PGC 29722, MCG 2-26-31, CGCG 64-88, Todd 21

Sąsiadujące obiekty: NGC 3132, NGC 3133, NGC 3135, NGC 3136B

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.