eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3133

NGC 3133
Obiekt NGC 3133 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3133 - galaktyka w konstelacji Hydra
Тип: Sb - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.70'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=14.5m; B=15.3m
Jasność powierzchni: 13.0 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h7m12.7s; Dec= -11°57'55"
Redshift (z): 0.030418
Odległość od Słońca do NGC 3133: w oparciu o wartość redshift (z) - 128.5 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 3133 : PGC 29417

Sąsiadujące obiekty: NGC 3131, NGC 3132, NGC 3134, NGC 3135

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.