eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 316

NGC 316
Obiekt NGC 316 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 316 - jedna gwiazda w konstelacji Ryby
Тип: * -
Wielkość gwiazd: B=14.5m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h57m52.4s; Dec= 30°21'16"

Sąsiadujące obiekty: NGC 314, NGC 315, NGC 317A, NGC 317B

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.