eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3188

NGC 3188
Objekt NGC 3188 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3188 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.80'x0.6'
veľkosť: V=13.7m; B=14.5m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h19m42.9s; Dec= 57°25'23"
RedShift (z): 0.026018
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3188: na základe množstva červeného posunu (z) - 109.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3188 : PGC 30183, UGC 5569, MCG 10-15-65, MK 31, CGCG 290-28, KUG 1016+576B

Blízke objekty: NGC 3187, NGC 3188A, NGC 3189, NGC 3190

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.