eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3209

NGC 3209
Objekt NGC 3209 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3209 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.1'
magnitud: V=12.7m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h20m38.5s; Dec= 25°30'17"
rödförskjutning (z): 0.020941
Avståndet från solen till NGC 3209: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 88.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3209 : PGC 30242, UGC 5584, MCG 4-25-2, CGCG 124-3

Närliggande objekt: NGC 3207, NGC 3208, NGC 3210, NGC 3211

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.