eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3210

NGC 3210
Objekt NGC 3210 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3210 - två stjärnor i stjärnbild Draconis
Typ: *2 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h27m59.2s; Dec= 79°49'59"

Närliggande objekt: NGC 3208, NGC 3209, NGC 3211, NGC 3212

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.