eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3210

NGC 3210
Voorwerp NGC 3210 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3210 - twee sterren in het sterrenbeeld Draconis
Type: *2 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h27m59.2s; Dec= 79°49'59"

Objecten in de buurt: NGC 3208, NGC 3209, NGC 3211, NGC 3212

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.