eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3210

NGC 3210
Obiekt NGC 3210 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3210 - dwie gwiazdki w konstelacji Smok
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h27m59.2s; Dec= 79°49'59"

Sąsiadujące obiekty: NGC 3208, NGC 3209, NGC 3211, NGC 3212

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.