eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3210

NGC 3210
Objekt NGC 3210 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 3210 - dvě hvězdy v souhvězdí Draconis
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 10h27m59.2s; Dec= 79°49'59"

Nedaleko objekty: NGC 3208, NGC 3209, NGC 3211, NGC 3212

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.