eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3213

NGC 3213
Voorwerp NGC 3213 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3213 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leonis
Type: Sbc -
De hoekige afmetingen: 1.00'x0.8'
omvang: V=13.5m; B=14.3m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h21m17.4s; Dec= 19°39'6"
roodverschuiving (z): 0.004493
De afstand van de zon tot NGC 3213: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 19.0 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3213 : PGC 30283, UGC 5590, MCG 3-27-4, CGCG 94-8

Objecten in de buurt: NGC 3211, NGC 3212, NGC 3214, NGC 3215

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.