eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3218

NGC 3218
Objekt NGC 3218 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3218 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.30'x1.4'
veľkosť: V=11.9m; B=12.6m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h21m48.6s; Dec= 74°10'38"
RedShift (z): 0.010300
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3218: na základe množstva červeného posunu (z) - 43.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3218 : PGC 30323, NGC 3183, UGC 5582, MCG 12-10-28, IRAS 10176+7425, CGCG 333-23, CGCG 351-18

Blízke objekty: NGC 3216, NGC 3217, NGC 3219, NGC 3220

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.