eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3219

NGC 3219
Objekt NGC 3219 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3219 - galaxie v súhvezdí Malý lev
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=13.2m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h22m37.4s; Dec= 38°34'47"
RedShift (z): 0.051983
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3219: na základe množstva červeného posunu (z) - 219.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3219 : PGC 30383, MCG 7-21-51, CGCG 211-49, NPM1G +38.0194

Blízke objekty: NGC 3217, NGC 3218, NGC 3220, NGC 3221

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.