eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3223

NGC 3223
Objekt NGC 3223 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3223 - galax i stjärnbild Antliae
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 4.10'x2.7'
magnitud: V=11.0m; B=11.8m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h21m34.8s; Dec= -34°16'1"
rödförskjutning (z): 0.009644
Avståndet från solen till NGC 3223: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 40.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3223 : PGC 30308, IC 2571, ESO 375-12, MCG -6-23-23, IRAS 10193-3400

Närliggande objekt: NGC 3221, NGC 3222, NGC 3224, NGC 3225

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.