eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3224

NGC 3224
Objekt NGC 3224 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3224 - galax i stjärnbild Antliae
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.5'
magnitud: V=11.0m; B=12.0m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h21m41.1s; Dec= -34°41'46"
rödförskjutning (z): 0.010300
Avståndet från solen till NGC 3224: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 43.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3224 : PGC 30314, ESO 375-13, MCG -6-23-24

Närliggande objekt: NGC 3222, NGC 3223, NGC 3225, NGC 3226

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.