eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3224

NGC 3224
objekt NGC 3224 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3224 - galakse i stjernebildet Antliae
Typen: E2 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.90'x1.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.0m; B=12.0m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t21m41.1s; Dec= -34°41'46"
Rødforskyvning (z): 0.010300
Avstand fra solen til NGC 3224: basert på redshiftverdien (z) - 43.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3224 : PGC 30314, ESO 375-13, MCG -6-23-24

Naboobjekter: NGC 3222, NGC 3223, NGC 3225, NGC 3226

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.