eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3224

NGC 3224
Voorwerp NGC 3224 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3224 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Antliae
Type: E2 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.90'x1.5'
omvang: V=11.0m; B=12.0m
De helderheid van het oppervlak: 13.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h21m41.1s; Dec= -34°41'46"
roodverschuiving (z): 0.010300
De afstand van de zon tot NGC 3224: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 43.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3224 : PGC 30314, ESO 375-13, MCG -6-23-24

Objecten in de buurt: NGC 3222, NGC 3223, NGC 3225, NGC 3226

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.