eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3226

NGC 3226
Objekt NGC 3226 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3226 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.80'x2.0'
magnitud: V=11.4m; B=12.3m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h23m26.9s; Dec= 19°53'51"
rödförskjutning (z): 0.003839
Avståndet från solen till NGC 3226: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 16.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3226 : PGC 30440, UGC 5617, MCG 3-27-15, CGCG 94-26, KCPG 234A, Arp 94, VV 209

Närliggande objekt: NGC 3224, NGC 3225, NGC 3227, NGC 3228

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.