eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3247

NGC 3247
Obiekt NGC 3247 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3247 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Kil
Тип: II2p -
Wymiary kątowe: 5.00'
Wielkość gwiazd: V=7.6m; B=8.0m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h24m12s; Dec= -57°45'48"
Inne nazwy obiektów NGC 3247 : OCL 809, ESO 127-SC19, Westerlund 2, in EN

Sąsiadujące obiekty: NGC 3245, NGC 3246, NGC 3248, NGC 3249

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.